Příprava pozemku

Příprava pozemku

Příprava pozemku Před vlastním započetím stavby je nutné vykonat několik úkonů a zajistit následující podklady: 1) Na požádání můžeme zajistit: List vlastnictví Katastrální mapu Vytyčovací protokol stavby 2) Musíte zajistit svépomocí: a) podklady Nabývací titul na...
Projektování SEMA

Projektování SEMA

Projektování SEMA K projektování používáme software SEMA, produkt specializovaný na navrhování dřevěných rámových konstrukcí, střech, dřevostaveb inženýrských rozměrů a volného 3D modelování v oblasti dřevostaveb. Jedná se o jeden z nejpropracovanějších nástrojů ve...
Výběr vhodného pozemku

Výběr vhodného pozemku

Výběr vhodného pozemku Pokud již máte zajištěno financování, chcete si pořídit vhodný pozemek a nemáte dostatek zkušeností, věnujte, prosím, pozornost velmi důležitým informacím uvedeným níže. Jak vybrat správný pozemek s co nejdelší dobou osvitu a to i v zimním...
Financování stavby

Financování stavby

Financování stavby Pro financování pořízení domu u nás si připravte: Občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (pas, řidičský průkaz, rodný list). U cizinců národní ID a pas. příjem ze závislé činnosti – potvrzení o výši příjmu (je nutno doložit na vzorovém...
Co není v ceně na klíč?

Co není v ceně na klíč?

Co není v ceně na klíč Cenu domu garantujeme 7 měsíců ode dne podpisu smlouvy. Výjimku tvoří změny sazby DPH, případně jiná neočekávaná nařízení a směrnice, mající vliv na okamžitou tvorbu ceny. V ceně domu standardně není zahrnuto:   výškopisné a polohopisné...
Co je v ceně na klíč?

Co je v ceně na klíč?

Co je v ceně na klíč? V ceně domu je zahrnuto vše, co potřebujete k okamžitému nastěhování, kuchyňskou linku dodáváme na samostatnou smlouvu za cenu sjednanou dle odsouhlaseného návrhu. Nejčastější dotazy na téma „Co je v ceně domu“: základová deska...