Konstrukce

Skladby stěn, střech a stropů způsobem dle použitých materiálů pro varianty standard, nadstandard a nadstandard +

Standard varianta

 1. SDK, penetrace SDK, výmalba
 2. dřevěné hranoly 50x50 mm, vzduchová mezera pro instalace 50 mm
 3. hliníková parotěsná „odrazová“ izolace
 4. vnitřní tepelná minerální izolace 140 mm
 5. dřevěný rám z KVH hranolů 140/50 a 140/60
 6. OSB deska, nebo montážní deska 15 mm
 7. zateplovací desky PST 120  (volitelných za příplatek 140 mm)
 8. lepidlo, armovací tkanina
 9. penetrační nátěr
 10. úprava fasády probarvenou omítkou

Nadstandard varianta – v plně minerálním zateplení směrem zevnitř-ven

 1. SDK, penetrace SDK, výmalba
 2. dřevěné hranoly 50x50 mm, vzduchová mezera pro instalace 50 mm
 3. parotěsná PE folie
 4. vnitřní tepelná minerální izolace 140 mm
 5. dřevěný rám z KVH hranolů 140/50 a 140/60
 6. Deska fermacel, případně jiná konstrukční deska 12,5 mm
 7. Lepicí tmel
 8. minerální zateplení 100 mm (volitelných  za příplatek 120-140 mm)
 9. lepidlo, armovací tkanina
 10. penetrační nátěr
 11. úprava fasády probarvenou omítkou

Nadstandard +  stavební systém Knauf inslulation Naturdom v plně minerálním zateplení

 1. Knauf Red, Green SDK, penetrace SDK, výmalba
 2. dřevěné hranoly 50x50 mm, vzduchová mezera pro instalace 50 mm
 3. parotěsná PE folie
 4. vnitřní tepelná minerální izolace Knauf naturoll 140 mm, Knauf protihluková minerální izolace do vnitřní příčky
 5. dřevěný rám z KVH hranolů 140/50 a 140/60
 6. Konstrukční desky Knauf Vidiwall, Diamant nebo Topas
 7. Lepicí tmel
 8. minerální zateplovací systém Knauf FKDS 100 mm ošetřená vnějším nástřikem (volitelná 130 mm)
 9. lepidlo, armovací tkanina Knauf
 10. penetrační nátěr
 11. úprava fasády probarvenou omítkou
Stavební systém skladby stěn, střech a stropů způsobem dle montážního postupu pro všechny varianty
Skladba obvodové stěny od interiéru
 • Protipožární SDK 12,5 mm
 • Instalační předstěna
 • Parotěsná zábrana
 • Nosná dřevěná konstrukce s izolací 140 mm
 • Montážní deska 12,5 mm
 • Fasádní izolační materiál
 • Povrchová úprava kompaktním systémem v barevném odstínu

Skladba střešního pláště od interiéru

 • Protipožární SDK 12,5 mm
 • Instalační předstěna
 • Parotěsná zábrana
 • Izolace mezi krokve
 • Difuzní pojistná hydroizolace
 • Větraná vzduchová mezera + kontralatě 60 × 40 mm
 • Střešní latě 60 × 40 mm
 • Tašková krytina

Skladba příčky

 • Protipožární SDK 12,5 mm
 • Nosná dřevěná konstrukce 100 mm s izolací proti hluku 60 mm
 • Sádrovláknitá/Sádrokartonová deska 12,5 mm
 • Skladba stropního podhledu v podkroví
 • Sádrokartonová deska 12,5 mm
 • Instalační předstěna
 • Parotěsná zábrana
 • Izolace 2x140 mm mezi krokve

Skladba stropu domu s podkrovím (podlaha podkroví)

 • Protipožární SDK 12,5 mm
 • Odpružená SDK konstrukce
 • Nosná dřevěná konstrukce s izolací 140mm
 • Nosný podklad OSB/EPS
 • Podlahový PST 40-50 mm
 • Litá podlaha
 • Kročejová izolace
 • Podlaha dle výběru  

Skladba podlahy u výstavby suchým způsobem na základové desce

 • Nosný podklad OSB/EPS
 • Kročejová izolace
 • Podlahový PST 80-100 mm
 • Separační folie
 • Topná folie
 • Kročejová izolace
 • Podlaha dle výběru

Uvedený systém skladby domu není položkovým výpisem materiálu ani návodem na montáž domu v jednotlivých krocích. Jedná se o zjednodušený přehled základních použitých materiálů tak, abyste si mohli ověřit nejdůležitější jednotlivé komponenty z hlediska jejich kvality, účelovosti, nebo případné ceny, která by jejich kvalitě měla odpovídat. Kompletní sestava je z pochopitelných důvodů mnohem obsažnější a systém technologického postupu složitější a můžete s nimi být seznámeni při osobním jednání.

Prohlášení o shodě, vše, co je obsaženo v souhlasu s použitím zkoušek, doložíme při osobním jednání. Certifikáty, vystavené na firmu Knauf nepředáváme. V případě potřeby poskytneme v tištěné podobě autorizační osobě, která je bude vyžadovat.