Konstrukce

Skladby stěn, střech a stropů způsobem dle použitých materiálů pro standardní rozsah dodávky na klíč

Skladba stěny směrem z interiéru ven

 1. SDK, tmelení, přebroušení, penetrace SDK, výmalba
 2. dřevěné hranoly 50x50 mm (60x40), vzduchová mezera pro instalace 50 mm
 3. parotěsná izolace
 4. vnitřní tepelná minerální izolace 140 mm
 5. dřevěný rám z KVH hranolů 140/50 a 140/60
 6. montážní deska na vnější plášť
 7. zateplovací desky 140 mm
 8. lepidlo, armovací tkanina
 9. penetrační nátěr
 10. úprava fasády probarvenou omítkou do 1,5 mm zrna

Skladba střešní konstrukce z interiéru ven

 1. Protipožární SDK 12,5 mm
 2. Instalační předstěna
 3. Parotěsná zábrana
 4. Izolace mezi krokve
 5. Difuzní pojistná hydroizolace
 6. Větraná vzduchová mezera + kontralatě 60 × 40 mm
 7. Střešní latě 60 × 40 mm
 8. Tašková krytina

Skladba vnitřní přípříčky

 1. Protipožární SDK 12,5 mm
 2. Nosná dřevěná konstrukce 100 mm s izolací proti hluku 60 mm
 3. Sádrovláknitá/Sádrokartonová deska 12,5 mm
 4. Skladba stropního podhledu v podkroví
 5. Sádrokartonová deska 12,5 mm
 6. Instalační předstěna
 7. Parotěsná zábrana
 8. Izolace 2x140 mm mezi krokve

Skladba stropu domu s podkrovím (podlaha podkroví)

 • Protipožární SDK 12,5 mm
 • Odpružená SDK konstrukce
 • Nosná dřevěná konstrukce s izolací 140mm
 • Nosný podklad – pochůzí deska
 • Podlahový PST 40-50 mm
 • Litá podlaha
 • Kročejová izolace
 • Podlaha dle výběru  

Uvedený systém skladby domu není položkovým výpisem materiálu ani návodem na montáž domu v jednotlivých krocích. Jedná se o zjednodušený přehled základních použitých materiálů tak, abyste si mohli ověřit nejdůležitější jednotlivé komponenty z hlediska jejich kvality, účelovosti, nebo případné ceny, která by jejich kvalitě měla odpovídat. Kompletní sestava je z pochopitelných důvodů mnohem obsažnější a systém technologického postupu složitější a můžete s nimi být seznámeni při osobním jednání.

Prohlášení o shodě, vše, co je obsaženo v souhlasu s použitím zkoušek, doložíme při osobním jednání. Certifikáty, vystavené na firmu Knauf nepředáváme. V případě potřeby poskytneme v tištěné podobě autorizační osobě, která je bude vyžadovat.