Příprava

Je stejně důležitá, jako výstavba samotná. Seznamte se s postupem – „jak začít“ – od podkladů, které jsou zapotřebí k započetí celého procesu stavebního řízení, směřujícího k vydání stavebního povolení až po skutečný začátek stavebních prací. Veškeré informace zde uvedené jsou velmi důležité, neboť Vám pomohou orientovat rychle ve formálních záležitostech výstavby a také Vám poskytnou veškeré potřebné údaje tak, abyste se mohli lépe rozhodnout. V neposlední řadě zjistíte, co vše bude zapotřebí, aby výstavba mohla být vůbec započata a po zhotovení předána do užívání.