Čemu se vyhnout

Nedoporučujeme:

Opakovaně a bez řádného zvážení měnit zadání v projektu. Každá změna sebou nese nejen práci projektanta, ale dominovým efektem související úkony, na které má Vaše změna vliv, zejména:

  • nutnost zhotovit novou statiku budovy
  • přizpůsobit rozpočet stavby nejen v rozsahu použitého materiálu (větší koupelna, více obkladů), ale i práce na zhotovení změny (práce obkladače s položením většího počtu metrů), včetně práce rozpočtáře
  • administrativní úkony

Navrhovat bezdůvodně změny součástí stavby

  • odpočítáme Vám jen cenu, za kterou komponenty obvykle nakupujeme (rozhodně neušetříte)
  • neposkytneme na tyto změny garanci a to včetně souvisejících komponent
  • v případě jiné technologie zapracování vyúčtujeme vícepráce

Dělení montážních setů a celků a jejich kombinaci s jinými výrobky

  • na kvalitu prací i stavbu jako celek dáváme záruku. Garantujeme kvalitu materiálu, nenakupujeme z neoficiálních zdrojů a podléháme kontrolám ze strany poskytovatele stavebního systému.
  • dům na klíč dodáváme jako celek. Do doby předání domu neumožňujeme kombinace stavebních materiálů a postupů. Dodávky montážních celků svépomocí nebo od třetích stran (např. vlastní elektroinstalace aj.) je možno pouze po předání domu. Do doby předání pouze po dohodě za podmínek daných smlouvou.

Při výběru povrchových úprav materiálů v barevném provedení je nutno jej uskutečnit podle skutečných vzorků. Předvedení na webových stránkách, tj. to, co vidíte na svém monitoru, nemusí odpovídat skutečnosti. Podpisem při výběru souhlasíte s odstínem a názvem materiálu, na pozdější reklamace nemusí být brán zřetel.