Čemu se vyhnout

Nedoporučujeme:

  1. kupovat pozemek za účelem výstavby bez předcházející konzultace záměru s odborníkem, případně firmou, která Vám bude dům stavět
  2. v případě koupě pozemku a následné výstavby přistoupit ke každému úkonu jednotlivě – výhodnější je varianta úvěru koupě a následné výstavby v jednom
  3. zpracovávat hypotéky u finančních poradců s jediným parametrem – procentní výší úroku, případně argumentací „kolik ušetříte když…“ – drtivá většina z nich problematiku výstavby vůbec nezná, nejsou to vystudovaní odborníci ani v oboru stavitelství, ani financí
  4. nechat si zpracovat projektovou dokumentaci a poté hledat firmu, která dům postaví – téměř vždy nejde o projekt dřevostavby, ale pouze o nepoužitelnou studii bez optimalizace pro výrobu – dům se Vám buďto prodraží, nebo bude zapotřebí zhotovit nový projekt, který zaplatíte takto dvakrát
  5. opakovaně a bez řádného zvážení měnit projekt. Každá změna sebou nese nejen práci projektanta, ale dominovým efektem související úkony, na které má Vaše změna vliv, např. nutnost zhotovit novou statiku budovy, přizpůsobit rozpočet stavby v rozsahu použitého materiálu i práce a také administrativní úkony
  6. požadovat odběry materiálů mimo smluvní podmínky – přebíráte garance za kvalitu včetně souvisejících komponent
  7. spoléhat se při výběru barevných řešení na monitor počítače