Certifikáty a atesty

Od firmy Knauf a Knauf Insulation máme souhlas s použitím zkoušek na používáné materiály a technologie Knauf. Vše, co je předmětem tohoto souhlasu, dále prohlášení o shodě a certifikáty předložíme na požádání při osobním jednání. Atesty na materiály a stěnu Knauf poskytneme v případě potřeby pouze v tištěné podobě autorizační osobě, která je bude vyžadovat.

Svolení k použití výsledků zkoušek Knauf.

Přehled stavebních norem, předpisů a certifikátů souvisejících se zateplením:
Ochrana a úspora tepla ČSN 73 0540-2, ČSN 14 8102, ČSN 060210
Energetická efektivnost zákon č. 406/2000 Sb.,vyhl. č. 213/2001 Sb., č. 219/2001 Sb.
Životní prostředí a udržitelný růst : Zákon č. 244/1992 Sb.,zákon č.100/2001 sb. Zákon č. 17/1992 Sb.,zákon č.258/2000 sb. Vyhláška č.45/1996 Sb.

Certifikát stavebních rozpočtů RTS