Co není v ceně na klíč

Cenu domu garantujeme 7 měsíců ode dne podpisu smlouvy. Výjimku tvoří změny sazby DPH, případně jiná neočekávaná nařízení a směrnice, mající vliv na okamžitou tvorbu ceny.

V ceně domu standardně není zahrnuto:

 

 • výškopisné a polohopisné zaměření pozemku (můžete sjednat v rámci zaměření pozemku)
 • geologický, hydrologický a radonový průzkum
 • náklady na územní řízení (vše, co se netýká stavby samotné, ale připravenosti pozemku stát se stavebním pozemkem, tj. sjezdy na komunikace, projektování přípojek, samostatná řízení v rámci stavebního povolení – např. projektování čistíren odpadních vod, kácení stromů, překládky sítí atd.)
 • další případné posudky (světelné studie aj. úkony, nařízené stavebním úřadem)
 • náklady na připojení od příslušného rozvodného závodu
 • terénní úpravy mimo základovou desku, oplocení atd.
 • terasy
 • čistička
 • obklady soklů, fasády (keramické, kamenné aj. obklady), dřevěné rámy a okenice
 • hromosvod (není podmínkou stavebního povolení)
 • zpevnění přístupové cesty (chodníky, příjezd na pozemek)
 • kuchyňská linka a osvětlovací tělesa (zhotovujeme na zvláštní smlouvu)
 • poplatky úřadů a institucí
 • použití techniky na nepřístupných parcelách (betonářské vozidlo s ramenem, jeřáby aj.)
 • samostatný komínový systém bez krbových kamen (je li součástí výběru topného systému, poté je součástí ceny)
 • střešení okno(a)