Co není v ceně na klíč

V ceně domu není zahrnuto vše, co se týká pozemku (základová deska je součástí díla, ne pozemku), např. budování sítí, sjezdů na komunikaci, vynucených parkovacích stání atd. Dále veškeré úkony, které nám nemohou být známy, ale dílo bez nich nelze uskutečnit, např. vzdálenost, případně nedostupnost místa výstavby, nebo omezený vjezd pro stavební techniku vyžaduje zásobování menšími vozidly, překládání nákladu, případně manuální přenášení. Odloučená místa, vzdálená od zásobovacích center vyžadují vyšší náklady na dopravné, případně závozy materiálů z větších vzdáleností a také ubytování a přepravu pracovníků i kontroly stavby. V ceně díla není rovněž zahrnuto vše, co si vyžádá příslušný stavební úřad nebo strana, vyjadřující se k žádosti o povolení, tedy i změny charakteru stavby, dispozic, umístění v terénu či přímo změnu v situačním plánu.

Cena díla konkrétně nezahrnuje:

 • výškopisné a polohopisné zaměření pozemku (můžete sjednat v rámci zaměření pozemku)
 • geologický, hydrologický a radonový průzkum
 • náklady na územní řízení, ve sloučeném řízení povolení stavby (tj. připravenosti pozemku stát se stavebním pozemkem, sjezdy na komunikace, projektování přípojek, samostatná řízení v rámci stavebního povolení – např. projektování čistíren odpadních vod, kácení stromů, překládky sítí atd.)
 • další případné posudky (světelné studie aj. úkony, nařízené stavebním úřadem)
 • náklady na připojení od příslušného rozvodného závodu
 • doprava konstrukce a materiálu na místo určení
 • terénní úpravy mimo základovou desku, oplocení atd.
 • terasy a balkony
 • čistička
 • obklady soklů, fasády (keramické, kamenné aj. obklady), dřevěné rámy a okenice
 • hromosvod (není podmínkou stavebního povolení)
 • zpevnění přístupové cesty (chodníky, příjezd na pozemek)
 • kuchyňská linka a osvětlovací tělesa (zhotovujeme na zvláštní smlouvu)
 • poplatky úřadů a institucí
 • použití techniky (betonářské vozidlo s ramenem, jeřáby aj.)
 • samostatný komínový systém bez krbových kamen (je li součástí výběru topného systému, poté je součástí ceny)
 • střešní okno