Financování stavby

Pro financování pořízení domu, případně domu včetně pozemku u nás potřebujete:

 • Občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (pas, řidičský průkaz, rodný list). U cizinců národní ID a pas.
 • příjem ze závislé činnosti – potvrzení o výši příjmu (je nutno doložit na vzorovém formuláři, ke stažení zde „potvrzení příjmu„)
 • příjem jako OSVČ – kopie oprávnění k podnikání, poslední dvě přiznání k dani z příjmu, potvrzení o bezdlužnosti od Finančního úřadu
 • geometrický plán pozemku
 • kupní smlouvu na pozemek, je li součástí úvěru (stačí nepodepsanou) a doklad, že pozemek je určen k zástavbě
 • v případě smlouvy o zúženém jmění manželů rozhodnutí soudu, nebo notářský zápis

K úvěru připravíme a doložíme za Vás v rámci smlouvy o dílo:

 • přípravu podkladů pro banku v požadovaném provedení tj. projektu, situačního plánu, projektu osazení domu v terénu
 • zhotovení technických zpráv na použité materiály, způsob výstavby a řešení usazení v terénu ve vztahu k sítím a sjezdu na komunikaci
 • předání podkladů do banky
 • konzultace s technikem, provádějícím odhad
 • zajištění podkladů pro odhad

Průběh a způsob úhrady probíhající stavby probíhá čerpáním z úvěrového účtu po jednotlivých stavebních etapách. Čerpání se provádí na základě odsouhlasení probíhajících prací, příkazy k čerpání zadáváte sami.

Budete li s námi spolupracovat, s našim řešením nepotřebujete zajištění jinou nemovitostí, nechat vykonávat více odhadů postupným naceňováním ani pojištění úvěru proti neschopnosti splácet.