Financování stavby

Pro financování pořízení domu u nás si připravte:

  • Občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (pas, řidičský průkaz, rodný list). U cizinců národní ID a pas.
  • příjem ze závislé činnosti – potvrzení o výši příjmu (je nutno doložit na vzorovém formuláři, ke stažení zde „potvrzení příjmu„)
  • příjem jako OSVČ – kopie oprávnění k podnikání, poslední dvě přiznání k dani z příjmu, potvrzení o bezdlužnosti od Finančního úřadu
  • geometrický plán pozemku
  • kupní smlouvu na pozemek, je li součástí úvěru (stačí nepodepsanou) a doklad, že pozemek je určen k zástavbě
  • v případě smlouvy o zúženém jmění manželů rozhodnutí soudu, nebo notářský zápis

K úvěru připravíme a doložíme za Vás v rámci smlouvy o dílo:

  • projekt
  • technické zprávy
  • ocenění stavby
  • list vlastnictví na pozemek, určený k zástavbě

Průběh a způsob úhrady probíhající stavby probíhá u nás formou advokátní úschovy. Jednotlivá čerpání se provádí na základě odsouhlasení probíhajících prací po etapách. Ke každému čerpání je nutný Váš souhlas a provádí jej advokát. Advokátní kancelář je pojištěna do výše vkladů všech advokátních úschov v reálném čase a nestojí Vás žádné poplatky. Nepotřebujete zajištění jinou nemovitostí, platit několik odhadů po sobě ani pojištění úvěru proti neschopnosti splácet.