Jak začít?

Moc nás těší, že se zajímáte o naše domy. Jsme pyšní na svou práci, myslíme, že ji děláme dobře. Používáme materiály nejvyšší kvality. 

1. Nutnost vlastnit stavební pozemek, nebo mít alespoň jasno v jeho výběru

Na začátku záměru každé stavby je nutné vlastnit stavební pozemek. Nejprve je nutné si uvědomit, co stavební pozemek vlastně je – je to pozemek, nebo jeho část, která je vymezena k určení stavby na základě územního řízení, nebo regulačního plánu. Rozhodně jím není pozemek vedený jako zahrada, louka, vodní plocha, nebo část nezastavěné parcely rozdělené a odprodané, byť by byl v plánu zástavby příslušné obce. Zde je zapotřebí nejdříve učinit příslušné úkony, byť v rámci stavebního povolení, aby se jím stal. Pokud jej nevlastníte, stačí jej mít jen vyhlédnutý a zarezervovaný ke koupi. Pokud nemáte ani rezervaci, je zapotřebí se rozhodnout a nějaký si najít – bez pozemku je bezpředmětné jednat o výběru domu, o jeho vybavení či povrchových úpravách, protože nezjistíte vše potřebné k započetí stavby a také všechno to, co Vás bude stát jeho předání do užívání. Jak postupovat při výběru pozemku si přečtěte zde: http://www.zelenedomky.cz/vyber-vhodneho-pozemku.

Zde dochází k největším omylům a přehmatům u těch kupujících, kteří se nechají oklamat a uspokojit obyčejným tvrzením, že se jedná o stavební pozemek. Každý slušný prodávající, který o svém pozemku tvrdí, že je stavební, je schopen toto doložit písemným vyjdářením dle § 21 Stavebního zákona – tzv. územně plánovací informací. Tuto si lze vyžádat pro daný záměr u příslušného stavebního úřadu, je platná jeden rok a na jejím základě lze snadno usoudit možnost dosáhnout záměru stavby. Pokud toto vyjádření není, vyžádejte si jej ať už u prodávajícího, nebo u příslušného úřadu. Pokud prodávající spěchá, klidně si pozemek na základě rezervační smlouvy zajistěte s tím, že si do ní necháte vložit příslušnou podmínku kladného vyjádření na Váš záměr. Je nezbytné si uvědomit, že drtivá většina prodávajících, byť zastupovaná realitní kanceláří, nemá potřebné vzdělání a jsou v oboru diletanty, kteří nemusí mít znalosti v rozdílech mezi pozemkem, parcelou, stavební parcelou a pozemkovou parcelou.

2. Je dobré znát směrnice, omezení a podmínky stavby v místě

Před dalšími úkony si vytiskněte půdorys domu, který Vám vyhovuje, zapište si výšku štítu, sklon střechy a aspoň jeden pohled na dům. S tímto si zajděte na stavební úřad v místě a poproste je o předběžný názor, zda Vám povolí na parcele tento dům postavit. Pokud Vám sdělí jakékoliv omezující, resp. regulační údaje, zapište si je. Pokuste se zjistit, na kterém místě Vám povolí připojit se k sítím, tj. kde bude vodovodní přípojka, kde elektrika a kde napojíme odpad (pokud není kanalizace, dostanete podmínku čističku odpadních vod). Předpokládaná místa připojení nám prosím vyznačte do geometrického plánu. Je vhodné, ale není to nutné navštívit poskytovatele elektrické energie a vodovody a kanalizace, zda nemají v místě stavby nějaká omezení (např. nutnost posílení sítě novou trafostanicí aj.). Přehled veškerých podkladů, které jsou zapotřebí, naleznete ZDE.

3. Zašlete nám podklady k usazení domu do terénu

Před vlastním záměrem stavět, nebo jednat o ceně a zhotovení domu, je nutno pozemek geometricky zaměřit – mít geometrický plán a současně si od geometrů vyžádat jeho výškopisné a polohopisné zaměření vzhledem k okolostojícím stavbám, sítím, komunikacím. Výškopis a polohopis si nechte zaslat v elektronické podobě (soubory CAD s koncovkou .dwg, .dxf, nebo v microstationu). Tyto podklady budete potřebovat vždy, bez nich nelze usadit dům do terénu, ani projektovat přípojky.

Pošlete nám podklady mailem, abychom se mohli připravit na schůzku, kde zohledníme všechny dostupné informace. Potvrdíme Vám cenu za typový dům a můžeme Vám pomoci s předběžným výpočtem veškerých nákladů až do předání domu do užívání.

4. Schůzka 

Pokud s výše uvedeným souhlasíte a vše máte již nastudováno, případně za sebou, můžeme postoupit k vlastnímu jednání o stavbě – v tomto případě se omlouváme, že jsme Vás zdrželi. Pochopte ale, že většina zájemců přistupuje ke stavbě poprvé, s pouhým záměrem a tyto informace jsou pro ně potřebné. V naší komunikaci prosím zachovávejte historii, neposílejte nové maily a nezakládejte nová témata. Máme dotazů mnoho a těžko se nám více směrná komunikace vyhledává.