Nízkoenergetický nebo pasivní?

Pojmy nízkoenergetický dům a pasivní dům bývají často zaměňovány. Než se rozhodnete pro pořízení nového domu, je důležité si objasnit, co který pojem obnáší. V naší nabídce naleznete úsporné rodinné domy jak v nízkoenergetickém tak i v pasivním provedení.

Proč si pořídit nízkoenergetický nebo pasivní dům na klíč?

Ušetříte peníze i čas! Pokud se rozhodnete pořídit si nízkoenergetický nebo pasivní dům na klíč od naší společnosti Zelenedomky.cz dostanete úspornou stavbu, která Vám ušetří každý rok nemalé peníze. Navíc v provedení na klíč si přeberete plně vybavený nízkoenergetický nebo pasivní dům připravený k bydlení. Nabízíme i opravdu levné nízkoenergetické domy. U nás pořídíte i nízkoenergetické domy do milionu! Pro mladé páry nebo seniory je nízkoenergetický dům na klíč, jako je například MM1, ideálním řešením. Co tedy pravděpodobně bude ovlivňovat Vaše rozhodování jakou variantu domu si pořídit?

Limitující faktory při výběru mezi nízkoenergetickým a pasivním domem

  • finanční prostředky
  • požadovaný komfort užívání s ohledem na provoz, servis a běžnou údržbu
  • představa o nákladech na bydlení
  • vztah k ekologii

Základní pojmy jednoduše a přehledně

Rozdílů mezi nízkoenergetickým a pasivním domem existuje mnoho. Zde si můžete udělat představu alespoň o základních rozdílech.

Parametry pasivního domu

Pasivní dům je takový dům, který poskytuje svým uživatelům tepelnou pohodu ze zisků pasivních zdrojů tepla, tj. buďto tepelnými kolektory, přímým osvitem, nebo teplem vyzařovaným z různých spotřebičů a vlastních uživatelů. Měl by při roční bilanci mít dostatek tepelné pohody tak, aniž by využíval aktivních zdrojů tepla. Z hlediska parametrů je pasivním domem stavba, splňující limit spotřeby tepla do 15 kWh/m2 ročně.
Při jeho projektování a hlavně při výstavbě je nutný promyšlený způsob řešení, s využitím materiálů nejvyšších kvalit a znalostí, s bezpodmínečnou potřebou zkušeností s napojením prvků rozdílných vlastností. Velký důraz je tedy kladen nejen na složení stěn, stropů a střechy, ale i použití oken s vhodnými parametry a vlastnostmi a výběru vhodného topného systému, včetně instalace rekuperační jednotky pro řízený systém větrání a využívání tepla odváděného vzduchu. Je nutno dbát na dostatečnou odbornou způsobilost a garanci ze strany zhotovitele s atestem na technologii skladby stěn a stropů, ale i na vlastní použité materiály, dodané s certifikátem kvality, či protokolem o shodě na tento výrobek. Samozřejmostí je kvalitní a nezpochybnitelná Energetická bilance na základě skutečných výsledků a zkoušek.

Parametry nízkoenergetického domu

Nízkoenergetický dům se definuje spotřebou do 50 kWh/m2 ročně. Vyznačuje se třetinovou spotřebou tepla oproti současné výstavbě, kde se parametr spotřeby tepla pohybuje do 120 kWh/m2 ročně. Norma zde není již tak přísná jako u pasivní varianty, požadovaných parametrů lze dosáhnout při potřebných zkušenostech a znalostech za použití definovaných materiálů.
Přesto musí být promyšleným a dobrým návrhem bez tepelných ztrát, tepelných mostů a s dobrou izolační vlastností objektu. Při použití nekvalitních materiálů, hlavně levných variant s cílem dosažení co nejnižší ceny, či způsobů výstavby a skladby domu nedoložených atesty či certifikáty bez zkušeností je ale možné i tuto variantu pokazit a mít nízkoenergetický dům pouze na papíře. V současné době se již stává standardem, ze kterého by neměl slevit každý, kdo hledá návratnost proinvestovaných prostředků do výstavby.

Rozdíly v investicích a návratnosti nízkoenergetických a pasivních domů

Všeobecně se uvádí, že rozdíl v ceně pořízení pasivního a nízkoenergetického domu se pohybuje v rozmezí 10-30%. Za výchozí se považuje cena nízkoenergetické varianty. Základní chybou je, že většinou není uveden výchozí stav pro porovnání, který by měl zahrnovat minimálně limit spotřeby tepla, použité materiály a výrobní technologii a také dům v ceně úplných vlastních nákladů na výrobu. Dochází tak k velkému zkreslení, neboť nelze srovnávat rozdílné technologie, materiály a ceny, zahrnující i atraktivnost lokality a zisky stavební firmy a přirážky prodejců. Z vlastních rozpočtů a výrobní kalkulace, pokud použijeme naprosto stejný dům, nám vychází rozdíl do 20% cenového navýšení v neprospěch pasivní varianty.
Hlavním faktorem návratnosti cenového navýšení mezi NE a PSV variantou výstavby je rozdíl v ceně za spotřebovanou energii na vytápění (není možno počítat celkovou potřebu domu včetně ohřevu vody, vaření, praní a televize aj.). Pokud počítáme u našeho vzorového domu se ztrátou NE varianty při -15st.C 3 kWh/m2 oproti PS variantě 1,1 kWh/m2, vychází nám úspora ve výši cca 2/3 celkových nákladů na vytápění. V praxi pokud vychází spotřeba energie na vytápění tohoto NE domu na 1.000,- Kč měsíčně, potom v PSV variantě bude činit 300-400,- Kč měsíčně, někdy i méně. Návratnost vložených investic do PSV domu je tedy velmi sporná, neboť se pohybuje v řádech 15 a více let. Avšak má to své ale – počítáme totiž s fixní, současnou cenou za energii. Vzhledem k tomu, že od roku 1989 došlo k nárůstu cen energií v řádech stovek % a tento trend bude zjevně pokračovat, stojí investice do nyní sice dražší, ale časem nesporně výhodnější PSV varianty rozhodně za zvážení.

Každou z variant je nutno konzultovat individuálně na konkrétní dům, lokalitu, usazení domu do terénu a další faktory. Všechny aspekty a požadavky zhodnotíme při individuálním jednání a doporučíme optimální variantu výstavby.