Příprava stavby

Před vlastním započetím prací nesmíte zapomenout na:

  • staveništní přípojky vody a zřízení vodoměru
  • elektrickou energii:
    • 1.žádostí u poskytovatele energie na zřízení staveništní přípojky
    • 2.žádostí o zřízení odběrného místa (nahlaste jistič 3 x 25A)

– obě žádosti podejte současně
– pozor na požadavek dodání projektu přípojek ze strany poskytovatele připojení

Dohodněte se s vedoucím stavby na:

  • osobě, se kterou budeme komunikovat v průběhu výstavby – kontakt bude probíhat výhradně s jedinou osobou
  • osobě vykonávající technický dozor
  • dni v týdnu, kdy bude probíhat kontrolní den
  • způsobu zápisu do stavebního deníku odsouhlasením stavebních prací