Projektování SEMA

K projektování používáme software SEMA, produkt specializovaný na navrhování dřevěných rámových konstrukcí, střech, dřevostaveb inženýrských rozměrů a volného 3D modelování v oblasti dřevostaveb. Jedná se o jeden z nejpropracovanějších nástrojů ve svém oboru s výstupem na CNC stroje pro zpracování ve výrobě. Vlastníme pravidelně aktualizovaný software s plnou podporou, odkaz na referenci SEMA zde: Zelené domky.cz, s.r.o. (na konci přesměrované stránky dole)

Projektování probíhá v následujících etapách:

1) ke stavebnímu povolení dodáváme projekt v základní podobě bez úprav a změn, usazený do terénu s napojením na sítě
2) v průběhu stavebního řízení zpracujeme defintivní podobu domu, odsouhlasení změn, uzavření zadání
3) zpracování výrobního projektu
4) před předání domu zpracování definitivního projektu pro klienta ke kolaudaci se zanesenými změnami ad bod 2) a dalšími do této doby vzniklými

Postup při projektování domu:

1.

Kotvení domu k vyprojektovaným základům, výběr schodiště u domů s podkrovím, nebo II. NP

2.

Vynesení svislých konstrukcí I. NP, osazení oken a dveří

3.

Projektování skladby stropu I. NP a podlahy II. NP (podkroví)

4.

Usazení svislých konstrukcí, osazení oken a dveří

5.

Projektování střešní konstrukce, oken v šikminách, oplášťování zateplením

6.

Povrchové úpravy, krytiny, barevná řešení fasády, oken a dveří