Stavební povolení – podklady

Stavbu můžeme začít na základě vydaného stavebního povolení takto:

 • Využitím stavebního povolení na jiný dům, které již bylo vydáno, je platné, ale změnili jste své rozhodnutí na způsob výstavby, nebo návrh domu – zpracujeme v rámci ceny na klíč
 • Svépomocí, využitím vlastních zkušeností, znalostí a kontaktů v dané lokalitě – dodáme projekční podklady a technické zprávy potřebné ke stavbě z naší strany
 • Od nás

Připravte si :

 • List vlastnictví, ne starší dvou měsíců
 • Geometrický plán pozemku
 • Výškopisné zaměření – nechte geometrem zpracovat najednou a doložit i v elektronické podobě (zaslat mailem ve formátu dwg)
 • Radonový průzkum ve všech případech
 • Pedologický průzkum složení podloží
 • V případě nutnosti hydrogeologický průzkum, vypovídající o spodních vodách, stabilitě území, nezámrzné hloubce a únosnosti
 • Písemné souhlasy sousedů v průběhu přípravy podkladů

Nevyznáte se v podmínkách stavebního řízení? Nevadí, stavební povolení Vám vyřídíme! Zajistíme vše potřebné:

 • Projektovou dokumentaci domu a usazení do terénu
 • Projekt, situační plán a technické zprávy pro stanovení odhadu v případě hypotéky
 • Projektovou část v případě sjezdu na komunikaci, přípojky k sítím a řádům
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Požárně bezpečnostní zprávu na dům a okolí
 • Vyjádření k sítím (telekomunikace, kabely)
 • Vyjádření pro připojení k EE silová část
 • Vyjádření k vedení plynu
 • Vyjádření pro připojení vody
 • Vyjádření pro připojení ke kanalizace
 • Vyjádření obce ke stavbě
 • Vyjádření komunikací
 • Podmínky životního prostředí a CHKO
 • Vyjádření dotčených stran k situačnímu plánu
 • Vodoprávní řízení
 • Vyjádření hygieny
 • Souhlasy správy silnic
 • Řešení sjezdu na komunikaci
 • Vyjádření požární ochrany
 • Povolení stavby