Výběr vhodného pozemku

Pokud již máte zajištěno financování, chcete si pořídit vhodný pozemek a nemáte dostatek zkušeností, věnujte, prosím, pozornost velmi důležitým informacím uvedeným níže.

Jak vybrat správný pozemek

 • s co nejdelší dobou osvitu a to i v zimním období (ušetříte za vytápění)
 • vyhovující orientací – nejlépe směr jih, méně jih-západ, jih-východ, pokud to není opravdu nezbytné směr sever nikdy ne
 • umístění pozemku – s přístupem z veřejné komunikace v dostatečné šířce, bez přímých rušivých vlivů z okolí z průmyslové a jiné výroby, s dosahem k potřebné infrastruktuře (MHD, škola, obchod, zdravotní středisko aj.)
 • sklon pozemku co nejmenší – větší sklon pozemku zpravidla znamená vyšší cenu základů, kterou jsou z hlediska výstavby nejnákladnější položkou v rozpočtu (není ale pravidlem ve všech případech, i zde máme řešení, nutno zmínit při pohovoru)
 • co nejkratší vzdálenost přípojek vody, elektrické energie a kanalizace (pokud není čistička)

Čemu se vyvarovat při koupi pozemku

 • rádoby výhodným koupím za nižší ceny, než jsou v dané lokalitě obvyklé
 • nezkušeným zprostředkovatelům (bez víceleté praxe a garance)
 • sítěmi vedoucími pod pozemkem a různými omezeními ze stran obcí k umístění a tvaru domu na pozemku a jeho vnějšímu vzhledu
 • záměru obce a státu do budoucna s okolní výstavbou a využitím pozemků
 • omezujícím břemenům, zapsaných do listu vlastnictví
 • velkým vzdálenostem míst napojení na elektrickou energii, vodu a kanalizaci (není li čistička)
 • neregulovaným vodním tokům v blízkosti pozemku a záplavové zóně v případě přívalových dešťů a jarních tání, jakož i záplavové zóně dle povodňové mapy České asociace pojišťoven
 • zástavním právům v listu vlastnictví
 • koupi od osoby či organizace, která je v konkurzu, úpadku, insolvenci, nebo osobním bankrotu

Formální záležitosti-nutno mít v pořádku bez jakýchkoliv kompromisů

 • Aktuální list vlastnictví, pořízený výpisem z katastru nemovitostí, nejlépe ke dni podpisu smlouvy
 • Katastrální mapu s ohledem na okolo stojící stavby a infrastrukturu
 • Nabývací titul předchozího vlastníka