Senohraby

 

9.9.2013 započetí prací na základové desce a konstrukci.

10.10.2013 hrubá stavba a povrchové úpravy fasády.

26.11.2013 jsme před předáním.
23.12.2013 předáno do užívání.