Zateplovací systémy

Zelený domek s izolačním systémem Knauf s vynikajícími parametry:

požární odolnost

 • stěny REI 45 DP3
 • REI 15 DP2
 • strop REI 60 DP3
 • REI 15 DP2

maximální tepelně izolační vlastnosti

 • U až 0,1W/m2K

akustická ochrana

 • Rw až 61dB

maximální zatížení

 • stěny až 5 tun na mb
 • strop až 300 kg/m2

Parametry obvodové stěny

parametry_nadstandard

Parametry šikmé střechy

Používáme výhradně materiály Knauf s následujícími výhodami:

Naturoll, Naturboard Role a desky ze skelné minerální vlny

 • Vynikající tepelná izolace – Součinitel tepelné vodivosti od 0,033 W/mK
 • Přizpůsobené rozměry izolace konstrukci dřevostavby – minimální odpad
 • Nejvyšší zvuková pohltivost – Třída zvukové pohltivosti A
 • Nehořlavá izolace – Třída reakce na oheň A1
 • Unikátní ECOSE® Technology
 • Šetrná k životnímu prostředí
 • Přírodní materiál
 • ECOSE® Technology – bez formaldehydu, fenolů, akrylátů, barviv a bělidel
 • Příjemná na dotyk, bez zápachu
 • Oceněno certifikátem EUROFINS GOLD za vnitřní kvalitu ovzduší

FKD S, PTS Desky z kamenné minerální vlny

 • Vynikající tepelná izolace – Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK
 • Tvarově stály i při nadměrném namáhání
 • Vynikající mechanické vlastnosti
 • Nejvyšší zvuková pohltivost – Třída zvukové pohltivosti A
 • Nehořlavá izolace – Třída reakce na oheň A1
 • Difúzně otevřený materiál
 1. Tepelně-izolační charakteristiky konstrukcí a požadavky na jejich specifikaci jsou uvedeny v ČSN 730540-2. Jde o primární stanovení těchto parametrů. Takto lze legálně zajistit minimální požadovanou tepelnou pohodu v interiéru. Základním požadavkem na obvodové konstrukce z hlediska tepelné techniky je součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)].
 2. Z akustického jsou vnější stěny obvodovým pláštěm budovy a vztahují se tak na ně požadavky stanovené v ČSN 73 0532.
 3. Pokud jde o hodnocení produktů z požárního hlediska, požárně technické normy je rozdělují do tzv. tříd reakce na oheň. Všechny výrobky Knauf Insulation používané do vnějších konstrukcí mají nejvyšší požární odolnost s třídou reakce na oheň A1. Pouze výrobky označené třídou reakce na oheň A1 nemají žádná omezení při použití do konstrukcí s označením DP1, DP2, DP3 dle ČSN 73 0802(04).

Prohlášení o shodě, vše, co je obsaženo v souhlasu s použitím zkoušek, doložíme při osobním jednání. Certifikáty, vystavené na firmu Knauf nepředáváme. V případě potřeby poskytneme v tištěné podobě autorizační osobě, která je bude vyžadovat.